Przeglądy budowlane Skarszewy Przegląd, starogardzki Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy silidnie i fachowo.83-250 Rzezczypospolitej 18 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Skarszewy. Przeglądy roczne Skarszewy, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Skarszewy, ekspertyzy Dariusz Górka skg@skarszewy.pl skarszewy@skarszewy.pl Urząd Miejski w Skarszewach 58 5882651

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Skarszewy
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Skarszewy
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Skarszewy
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Skarszewy
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Skarszewy

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Skarszewy
kontrole techniczne budynków Skarszewy

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Skarszewy Portal Skarszewy Miasto Skarszewy Przeglądy techniczne Skarszewy Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku